Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

          Najważniejsze polskie święto narodowe, związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów.

Polska odrodziła się w 1918 roku, u kresu pierwszej wojny światowej, po klęsce trzech mocarstw zaborczych (Austrii, Prus i Rosji).Wojsko polskie podjęło w latach 1918-1921 twardą walkę o narodowe granice.

Tak powstała Druga Rzeczpospolita Polska. Podjęto gigantyczny trud scalenia w jeden organizm trzech części państwa i narodu, które pozostawały przez ponad 100 lat w różnych systemach. Dokonało się to nadzwyczaj szybko, za życia jednego pokolenia, dzięki wielkiej ofiarności ówczesnych rodaków, ich przedsiębiorczości, zapałowi, z jakim pracowali dla siebie i ojczyzny.

Droga do niepodległości była jednak trudna...

Naród nie ugiął się nigdy. Wielu było takich, którzy przygotowywali kraj do walki.

Zaledwie 2 lata po III rozbiorze Polacy znowu podjęli walkę w utworzonych we Włoszech legionach, wiążąc swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Napoleonem Bonaparte.

Jeden z legionistów, były żołnierz powstania kościuszkowskiego, Józef Wybicki, tak pisał, dodając otuchy rodakom: 

"Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła,

Szablą odbierzemy."

Myśl o tym, by wyzwolić kraj, nie opuszczała i następnych pokoleń. 29/30 listopada 1830 roku młodzi żołnierze ze Szkoły Podchorążych w Warszawie pod wodzą Piotra Wysockiego chwycili za broń i ruszyli przeciwko wojskom rosyjskim. Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe.

Kolejny zryw Polaków to powstanie styczniowe. (22 stycznia 1863) Kolejna próba, by uczynić kraj wolnym. Niestety, zakończona klęską...

Przez następne lata, pomimo licznych represji, rusyfikacji I germanizacji, Polacy, nie tracą wiary w odzyskanie wolności.

7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość państwa. Istotnym dniem okazał się także 11 listopada, gdy nadrzędną władzę wojskową otrzymał Józef Piłsudski. Zbiegło się to również z zawarciem rozejmu w Compiègne i oficjalnym zakończeniem I wojny światowej. Właśnie tę datę – 11 listopada 1918 roku – ogłoszono oficjalnym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić od 1937 roku, jednakże obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Święto przywrócono dopiero w 1989 roku.

Współcześnie owe święto jest wolne od nauki/pracy i jest uroczyście obchodzone w całej Polsce. Tego dnia popularne są również biegi niepodległości, koncerty patriotyczne, wystawy czy inscenizacje historyczne. Jednak w tym roku wszystko jest niemożliwe do zorganizowania ze względu na pandemię panującą w kraju.

Klasa 1e

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP