Informacje dla maturzystów
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

O egzaminie maturalnym

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/ 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Egzamin maturalny w formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 • Egzamin maturalny w formule 2015

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

 • Komunikat o harmonogramie egzaminów

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf 

 • Komunikat o dostosowaniach na egzaminie

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf 

 • Lista jawnych zadań egzaminacyjnych

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/ 

 • lnformacja o materiałach i przyborach pomocniczych

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf 

 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf

 • lnformacja o najważniejszych zmianach w egzaminie maturalnym 2023 oraz 2024

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf 

 • Informator o egzaminie maturalnym w formule 2023 zawierający wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

* W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem.

Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

 • Materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/ 

DODATKI

**** Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące języka polskiego - z uwzględnieniem zmiany w kształcie tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

 • W roku szkolnym 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/ 

 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 • Arkusze maturalne

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/arkusze/ 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - https://cke.gov.pl/index.php 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawiehttps://www.oke.waw.pl/

Inne przydatne informacje - rok szkolny 2023/2024

https://www.otouczelnie.pl/matura/artykul/terminy-i-harmonogram 

 

 

MuszkA

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP