Informacje dla nauczycieli
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

6.09.2023r.

godz.18.00 spotkanie z wychowawcami w salach ( klasy 4 informacja o maturze, klasy 1 informacja o zasadach panujących w szkole)_wychowawcy

godz.19.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Studniówki_nauczyciele odpowiedzialni

Ubezpieczenie 2023/2024

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie to rekomendowane jest dla pracowników, którzy poza świadczeniem usługi pracy na rzecz placówek m.st. Warszawy dodatkowo m.in.:

  • prowadzą działalność instruktorską, wychowawczą lub opiekuńczą,
  • pracują w prywatnej placówce dydaktycznej, 
  • są opiekunami na wyjazdach letnich (kolonie) lub zimowych (ferie).

 !! Przypominamy, że pracownik standardowo objęty jest polisą OC w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowe, o ile wykonuje prace zlecone przez placówkę miejską. 

Jak dokonać zakupu ubezpieczenia?

Ubezpieczenie to można nabyć za pośrednictwem strony  www.zawodoweoc.pl

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody (osobowe lub rzeczowe) powstałe w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, wyrządzone przez ubezpieczonego na

skutek wykonywania zawodu określonego w polisie. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem. W ramach Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna projektantów, za szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a powstałe na skutek błędu popełnionego w projekcie budowlanym lub uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona nie obejmuje m.in. szkód: które mogą zostać naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi, wyrządzonych przez osobę, która w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonych w polisie czynności zawodowych lub zawodu, w postaci czystych strat finansowych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze, obejmowanych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, powstałych na skutek nieterminowego wykonania zobowiązania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

 Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia?

Nauczyciel

  • suma gwarancyjna: 150.000 zł
  • składka roczna: 19 zł

Dyrektor

  • suma gwarancyjna: 150.000 zł
  • składka roczna: 29 zł

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Supra Brokers:

@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Infolinia – 71 777 04 26 lub 71 777 04 11

Edyta Bieńkowska

Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Risk Management

M +48 603 063 984

Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

www.marsh.pl 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP