Informacje dla nauczycieli
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

7.09.2022.

godz. 17.00 Rada Pedagogiczna_wszyscy nauczyciele

godz.18.00 spotkanie z wychowawcami w salach ( klasy 4 informacja o maturze, klasy 1 informacja o zasadach panujących w szkole)_wychowawcy

godz.19.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Studniówki_nauczyciele odpowiedzialni

 Ubezpieczenie 2022/2023

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP