Oferta liceum

Rekrutacja na roku szkolny 2021/2022

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji i harmonogramie.

 W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (harmonogramy zostały przygotowane na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022). 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ UCZNIA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Informacje ze strony MEN


KOMUNIKAT MEN 

 

Regulamin rekrutacji

 DLA KANDYDATÓW DO XCIV LICEUM

ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2021/2022)

 ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

ODBĘDZIE SIĘ online:

14.04.2021r godz. 17.00 z Samorządem Szkolnym na facebooku

https://www.facebook.com/naszmaczek 

Szczegółowa informacja zostanie podana wkrótce 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP