Oferta liceum

Rekrutacja na roku szkolny 2020/2021

Podanie o przyjęcie do XCIV Liceum Ogólnokształcącego - rekrutacja uzupełniająca

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji i harmonogramie.

 W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (harmonogramy zostały przygotowane na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021). 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ UCZNIA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.


KOMUNIKAT MEN

 

Regulamin rekrutacji

 DLA KANDYDATÓW DO XCIV LICEUM

Ulotka informacyjna (rodzaje klas)

 ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

ODBĘDZIE SIĘ:

 

 Termin 26 i 28 maja w godzinach 15:30-16:30 z ewentualnym przedłużeniem, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Transmisje odbędą się na:

Facebooku (Alek Zakrzewski)

https://www.facebook.com/naszmaczek

Instagramie (Wiktoria Kurek)

https://www.instagram.com/naszmaczek/?hl=pl

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP