Oferta liceum

Rekrutacja na roku szkolny 2024/2025

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji i harmonogramie.

 W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 (harmonogramy zostały przygotowane na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025). 

 

 HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ UCZNIA 

 
Harmonogram działań w Liceach Ogólnokształcących, Technikach i Branżowych Szkołach I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Regulamin rekrutacji 2024/2025

DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

Kwestionariusz osobowy dla kandydata do liceum

 

ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2024/2025)

ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2023/2024)
ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2022/2023)
ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2021/2022)
ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2020/2021)

https://www.facebook.com/naszmaczek 

 

 

Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 

**************************************************************************************************************************************** 

Rekrutacja uzupełniająca

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP