Oferta liceum
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

Rekrutacja na roku szkolny 2023/2024

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji i harmonogramie.

 W plikach do pobrania znajduje się „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 (harmonogramy zostały przygotowane na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024). 

 

 HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ UCZNIA 

 
Harmonogram działań w Liceach Ogólnokształcących, Technikach i Branżowych Szkołach I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Regulamin rekrutacji 2023/2024

DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

Kwestionariusz osobowy dla kandydata do liceum

Rekrutacja uzupełniająca

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM

 

ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2023/2024)

ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2022/2023)
ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2021/2022)
ULOTKA INFORMACYJNA (rodzaje klas w roku szkolnym 2020/2021)

 

https://www.facebook.com/naszmaczek 

 

 

Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP