Liceum

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący - Paweł Popow  tel.600511111,

Zastępca - Małgorzata Puchalska,

Sekretarz - Monika Ansorge,

Skarbnik - Beata Wittman,

Członek Prezydium - Monika Rudkowska, Łukasz Woźniak.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka

Nr konta Rady Rodziców Liceum:

58 1020 1026 0000 1502 0017 6958

Proszę przy wpłatach bankowych wpisywać imię i nazwisko dziecka i klasę.

 

 Szanowni Państwo Rodzice prosi się o wpłacanie  zadeklarowanych we wrześniu

kwot na Radę Rodziców  w celu ustalenia budżetu na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP