O nas
XCIV Liceum Ogólnokształcące imienia gen. Stanisława Maczka.
Nad wychowaniem i nauką młodzieży czuwa 72 nauczycieli i dyrektorzy: Anna Pawłowska z zastępcami Jolantą Hincz i Marcinem Brzostkiem.
Jesteśmy optymistami. Uważamy, że dobra szkoła, to szkoła przyjazna, reagująca na potrzeby uczniów. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, dyscyplinę szkolną i dobrą atmosferę wychowawczą.
 
Zapewniamy:
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• naukę dwóch języków obcych
• dobrze wyposażone pracownie
• dwie pracowanie komputerowe
• bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej
• nowoczesną halę sportową
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
• klub gimnazjalisty
• stołówkę, bufet.
 
Oczekujemy od uczniów:
• motywacji do nauki
• pracowitości
• dyscypliny
• kultury osobistej
 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP