Aktualne przetargi

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA, do której zamieszczenia Zamawiający jest zobligowany na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

5 Istotne postanowienia umowy.

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Warszawie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data zamieszczenia postępowania: 12.01.2018 r.

 
Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ
1 Formularz Oferty.
 2 Formularz Cenowy
 3 Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4 Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.
 5 Istotne postanowienia umowy
 6 Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Poprzednie informacje

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

INFORMACJA, do której zamieszczenia Zamawiający jest zobligowany na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga Wykonawcy zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Warszawie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data zamieszczenia postępowania: 19.12.2017 r.

 
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz Oferty
Formularz Oferty
Formularz Cenowy
Formularz Cenowy
Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy
Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Warszawie

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data zamieszczenia postępowania: 05.12.2017 r.

 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
INFORMACJA, do której zamieszczenia Zamawiający jest zobligowany na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Istotne postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga Wykonawcy zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferty

Formularz Cenowy 
Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Istotne postanowienia umowy
Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP