Dokumenty
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

Najważniejsze dokumenty szkolne do pobrania w formacie PDF.

Statut XCIV LO 2022/2023
Program wychowawczo-profilaktyczny
Program doradztwa zawodowego  
   
Wyciąg ze Statutu Szkoły XCIV LO

Kalendarz roku szkolnego

2022/2023

 Kodeks Etyki LO XCIV

 

Procedury zgłaszania nadużyć w tym korupcji

Program Edukacji Kulturalnej

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dotyczące ubezpieczenia

https://nnw24.pl/ 

 Deklaracja dostępności XCIV LO  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP