Dokumenty

Najważniejsze dokumenty szkolne do pobrania w formacie PDF.

Statut XCIV LO 2019/2020
Program wychowawczo-profilaktyczny
Program doradztwa zawodowego  
Ocena zachowania
Kontrakt

Kalendarz roku szkolnego

2020/2021

 Kodeks Etyki LO XCIV

Procedury zgłaszania nadużyć w tym korupcji

Program Edukacji Kulturalnej

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Informacje dotyczące ubezpieczenia

https://nnw24.pl/ 

 Deklaracja dostępności XCIV LO  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP