Deklaracja dostępności
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XCIV Liceum Ogólnokształcącego

im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie

XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie.

• Data publikacji strony internetowej: 2013-01-03

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Muszalska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 833 02 58 lub 501402897. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Podleśnej i Gwiaździstej. Budynek znajduje się u skraju tych ulic. Wejście na teren posesji odbywa się przez furtkę znajdującą się przy parterze budynku o adresie Gwieździsta 35.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdujące się w okolicy nazwane są "Gwieździsta" i znajdują się przy ulicy Podleśnej - Gwiaździsta 04 oraz przy ulicy Gwiaździstej – Gwiaździsta 01. Dojście z przystanków chodnikiem do furtki wejściowej na posesję.

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów/mieszkańców

Wejście do XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie  jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Gwiaździstej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Zaraz po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia, żeby wejść do budynku szkoły trzeba wpisać dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz cel wizyty do księgi wejść.  Petenci obsługiwani są wyłącznie w sekretariacie szkoły na pierwszym piętrze. Przejście do sekretariatu szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie po wejściu do budynku. Sekretariat szkoły usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku, prowadzi do niego klatka schodowa składająca się z 22 schodów. Można dojechać także windą (jedno piętro wyżej). Po wejściu na pierwsze piętro należy się kierować w lewo. Znajduje się tam przestronny korytarz bez oznakowania dotykowego na posadzce. U skraju korytarza po prawej stronie znajduje się sekretariat szkoły. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w sekretariacie szkoły. Budynek posiada windę usytuowaną po środku budynku (po wejściu do budynku korytarzem w prawo). W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Ciągi schodów (trzy klatki schodowe) znajdujące się w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP