Szkoła

Szanowni Państwo,

W obliczu pandemii i trwającego w szkole remontu od dnia 1 września w szkole będą obowiązywały następujące zasady:
·        Do szkoły może przychodzić tylko:
ü  uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
ü  uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
ü  uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach domowych. 
·        Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowo dezynfekują ręce
·        Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych
·        W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
W szkole będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe, sale lekcyjne będą wietrzone, w każdej sali jest umieszczony płyn do dezynfekcji
·     Zajęcia lekcyjne będą rozpoczynać się o różnych godzinach
·     Zasady organizowania pracy w szkole:
ü  W miarę możliwości lekcje odbywają się w tej samej sali
ü  Uczniowie siedzą na tych samych miejscach
ü  Uczniowie dezynfekują ręce przy każdorazowym wejściu do sali
ü  Każdy uczeń w szkole korzysta z własnej maseczki
ü  Maseczki można zdjąć tylko podczas lekcji i w stołówce szkolnej
ü  Maseczki należy nosić w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych
ü  Podczas korzystania z szafki szkolnej należy pamiętać o zasadach dystansu społecznego.
ü  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
ü  Na lekcjach wychowania fizycznego będą ograniczane bezpośrednie kontakty uczniów np. bez sportów kontaktowych. W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone poza budynkiem szkolnym. 
·        Aby zwiększyć bezpieczeństwo w stołówce szkolnej, zostają zmienione godziny rozpoczynania lekcji co wydłuży przerwy:
1.        8.00-8.45
2.        8.55-9.40
3.        9.50-10.35
4.        10.45-11.30
5.        11.45-12.30
6.        12.45-13.30
7.        13.45-14.30
8.        14.35-15-20
9.        15.25-16.10 
·        Prosimy Państwa o ustalenie na pierwszym zebraniu szybkiej ścieżki kontaktu pomiędzy rodzicami z danej klasy i wychowawcą klasy
·        Informujemy, że ze względu na remont budynku i wyłączenie z użytku 11 sal w okresie od 2.09. 2020 r do końca trwania remontu (ok. miesiąca) szkoła pracować będzie w wariancie nauki mieszanej wg. Następującego harmonogramu:
2-11 września klasy drugie po gimnazjum – nauka zdalna, pozostałe klasy nauka w szkole
14-18 września klasy drugie po szkole podstawowej – nauka zdalna, pozostałe klasy nauka w szkole
21-25 września klasy trzecie – nauka zdalna, pozostałe klasy nauka w szkole
Jeżeli będzie potrzeba dalszej pracy zdalnej, o harmonogramie poinformujemy Państwa za pomocą dziennika Librus.
·        Będziemy unikali organizowania większych skupisk uczniów i rodziców, w związku z tym:
ü  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego organizujemy tylko dla uczniów klas pierwszych, pozostali uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach szkolnych
ü  pierwsza zebrania z rodzicami przeprowadzimy w dwóch terminach:
2 września 2020r dla rodziców klas pierwszych i trzecich
3 września 2020r dla rodziców klas drugich

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP