Szkoła

Generał Stanisław Maczek

     (1892 - 1994)

PATRON NASZEJ SZKOŁY

W czerwcu, w każdym roku szkolnym, świętujemy Dzień Patrona. Przypominamy w ten sposób całej społeczności szkolnej i Gościom szkoły o generale Stanisławie Maczku - człowieku, który całym swoim życiem zasłużył na pamięć, wdzięczność i miejsce na kartach historii.

Przez wiele lat, na frontach kolejnych wojen, walczył o wolność swojego kraju. Zawsze podkreślał, że: "Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski".

Wybitny strateg, wykształcony człowiek, dowódca szanowany i ceniony przez żołnierzy. Ze swoją 1. Polską Dywizją Pancerną przeszedł szlak bojowy: z Francji, przez Belgię, Holandię, aż do Niemiec, gdzie w mieście Wilhelmshaven był świadkiem podpisywania przez Niemcy aktu kapitulacji.

Ludność kolejnych miast wyzwalanych przez żołnierzy gen. Maczka doceniała zdolności dowódcze naszego Patrona.  Szczególne miejsce Generał zajmuje w sercach i pamięci mieszkańców holenderskiej Bredy,  która została wyzwolona przez  "Maczkowców" prawie bez zniszczeń (dzięki świetnej strategii dowódcy). Przez kolejne lata, w czasie obchodów rocznicy tego wydarzenia, w oknach domów pojawiają się karty z napisem "Dziękujemy Wam, Polacy", a pod obeliskami i tablicami pamięci składane są kwiaty.

Po zakończeniu wojny gen. Maczek nie mógł wrócić do wymarzonej Ojczyzny. Zmuszony był resztę swojego życia spędzić na emigracji, w Edynburgu, w Szkocji. 

W Polsce dopiero po 50 latach, w roku 1995, postawiono pomnik poświęcony 1. Polskiej Dywizji Pancernej  (w Warszawie, na Pl. Inwalidów)  -  oddając w ten sposób zasłużony hołd Generałowi i Jego Żołnierzom. 

Do kraju, o którym zawsze myślał w czasach wojennej tułaczki i później, nigdy nie wrócił. Wszystkie honory, odznaczenia przychodziły w kolejnych latach. W kraju doczekał się wielu wyrazów uznania, w tym kilku szkół  noszących  Jego imię. 

Nasza szkoła wybrała swego Patrona w 2000 roku. 

W 2020 roku - XCIV LO im. Generała Stanisława Maczka obchodzi swoje 25-lecie. Wszelkie planowane obchody, dekoracje, akademie musiały zostać zastąpione jedynie wspomnieniami o Patronie i o historii szkoły noszącej Jego imię.   

Pozdrawiam. E.K.  (Biblioteka)

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP