Szkoła

„W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd” – brzmią słowa uchwały.

W dokumencie posłowie podkreślili, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954” był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności” – te słowa, notowane do szuflady w czarną stalinowską noc, można uznać za życiowe credo Tyrmanda. Na takiej jego postawie moralnej wzorował się również Zbigniew Herbert, który pisał: „naprawdę nie wiem, czy przeżyłbym bez niego te ciemne czasy”.

Roman Ingarden     Leopold Tyrmand 

W połowie lat 60. zdecydował się na emigrację. Również tam – za oceanem – pozostał aktywny. Celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komunizmu” uznał go za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość. Po śmierci Tyrmanda prezydent Ronald Reagan napisał: „Pozostawił miłośnikom wolności na całym świecie wspaniałe dziedzictwo”.

Roman Ingarden 

Sejm RP w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, ustanawia rok 2020 Rokiem Romana Ingardena. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena - jednego z najwybitniejszych polskich filozofów.Studiował matematykę i filozofię we Lwowie i w Getyndze, a także w Wiedniu i Fryburgu. Promotorem jego pracy doktorskiej, obronionej w 1918 r., był Edmund Husserl. Roman Ingarden od 1933 r. był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady i archiwum rękopisów, o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć punktem wyjścia jego prac była fenomenologia.Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło: Spór o istnienie świata. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu: Krytyki czystego rozumu - Immanuela Kanta.  Sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się:Karol Wojtyła i Józef Tischner.Intensywnie pracował, publikował, uczestniczył w licznych kongresach międzynarodowych oraz wykładał w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególne uznanie zdobył w USA i Niemczech, gdzie zaliczany jest do grona najwybitniejszych filozofów współczesnych.  

W naszej Bibliotece Szkolnej zapraszamy do lektury dzieł: Leopolda Tyrmanda: Zły,Dziennik 1954 i Romana Ingardena:Spór o prawdę istnienia.

                                                                                                                         Małgorzata Wesołowska         

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP