Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

   

W dniach 14 - 16 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły gościli w Kujawsko - Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Okazją do wyjazdu był zorganizowany przez Dyrektora Ośrodka Pana Ryszarda Bieleckiego Międzynarodowy Międzyszkolny Konkurs Wzięły w nim udział drużyny uczniowskie szkół noszących imię Generała Stanisława Maczka. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klas drugich LO Miłosz Kosecki, Filip Pęski i Maciej Nitkowski pod opieką Krzysztofa Budnika. Drużyna z Gwiaździstej zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat Patrona i jego żołnierzy.

        Gratulacje!!!

        Konkursowi towarzyszyły uroczystości pod tablicą upamiętniającą Generała Maczka, w których uczestniczyli kombatanci, żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka, przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń Maczkowców oraz nauczyciele i uczniowie szkół patronackich.

 

  

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP