Szkoła

 

13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS. Od 2008 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Według oficjalnych danych, NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS w 1940 roku zamordowało niemal 22 tysiące polskich obywateli - wojskowych, profesorów, duchownych, nauczycieli, lekarzy, urzędników i prawników. Sowiecki reżim w ten sposób chciał pozbawić Polski elit, stanowiących potencjał obronny, intelektualny oraz twórczy, co w konsekwencji miało uniemożliwić odrodzenie państwa polskiego.

Zbrodnia katyńska - tragiczne losy tysięcy Polaków

Decyzja o wymordowaniu polskich elit została podpisana przez Stalina oraz jego najbliższych towarzyszy 5 marca 1940 roku. W ściśle tajnej ustawie zarządzono zgładzenie ponad 25 tysięcy Polaków, przebywających wówczas w obozach jenieckich oraz więzieniach. Sowieci po dokonaniu zbrodni, starali się ją zatuszować, okłamując rodziny zamordowanych i przedstawiając różne wersje wydarzeń, które miały odpowiadać na pytania dotyczące nagłego zniknięcia elit.

MuszkA

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP