Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

 

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie,

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkoły XCIV LO realizowana jest przez  SPZZLO Warszawa - Żoliborz w Przychodni przy ul. Klaudyny 268.

Zapisy do poradni mogą być dokonywane: 

- bezpośrednio w poradni stomatologicznej w Przychodni przy ul. Klaudyny 268 (gabinet nr. 8 P. l)

- telefonicznie - pod nr: 795 155 229 lub 22 833 00 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00) 

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do Przychodni, pod opieką osoby dorosłej, w tym także osoby wydelegowanej przez szkolę. Młodzież powyżej 18. roku życia może zgłaszać się do Poradni samodzielnie. 

Zakres opieki stomatologicznej nad uczniami obejmuje: 

1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2.profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka jest sprawowana we współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

MuszkA

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP