Szkoła

 

Szanowni Państwo,

26 kwietnia br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął znowelizowaną Uchwałę antysmogową [1]. To krok milowy dla osiągnięcia celu, jakim jest czyste powietrze dla Warszawy i całego Mazowsza.

W związku z bliskimi terminami ważnych dla mieszkańców zmian, podyktowanych przepisami ww. uchwały, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do akcji informacyjnej wśród Warszawianek i Warszawiaków.

Odejście od węgla w stolicy, a co za tym idzie, redukcja niskiej emisji i skuteczna walka ze smogiem, to bardzo ważne założenia noweli. Jednak tylko dzięki szerokiemu informowaniu mieszkańców o wynikających z niej obowiązkach, a także korzyściach zdrowotnych oraz środowiskowych, możemy sięgnąć po czyste powietrze dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Więcej materiałów dostępnych jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego http://www.powietrze.mazovia.pl/ , które są na bieżąco uzupełniane.

Realizacja zadań związanych z edukacją w zakresie poprawy jakości powietrza jest jednym z działań naprawczych, niezbędnych do realizacji przez Warszawę celów wynikających z Programu Ochrony Powietrza[2]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

[1] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
[2] Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

MuszkA

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP