Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

79 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) rozpoczęli nierówną walkę z niemieckimi oddziałami, które prowadziły akcję likwidacji warszawskiego getta.

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/163058,79-rocznica-wybuchu-powstania-w-getcie-warszawskim.html 

https://polin.pl/pl/powstanie-w-getcie-warszawskim

MuszkA

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP