Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

   Dawniej andrzejki świętowane były przede wszystkim przez niezamężne dziewczęta. Wróżby andrzejkowe miały za zadanie przewidzieć ich przyszłość, jeśli chodzi o zamążpójście. Starano się poznać imię potencjalnego kandydata na męża, datę zaręczyn oraz ślubu i ilość dzieci, które będą owocem tej relacji. W ostatnich latach andrzejki przybrały bardziej komercyjny charakter, a teraz są formą zabawy dla wszystkich.  Dziś czas na wróżby i przepowiednie :) W Maczku też wróżymy :) Zapraszamy do wspólnej zabawy organizowanej przez już nowy Samorząd Uczniowski J Pamiętajcie już dziś można sprawdzić co nas czeka ;)

MuszkA

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP