Szkoła
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

Ogłoszone zostały PATRONATY 2021 roku. Kryteria dokonywanych wyborów to: szczególne zasługi dla historii i kultury polskiej oraz upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.


 Wśród uhonorowanych w ten sposób osób znaleźli się:

1.Krzysztof Kamil BACZYŃSKI - w 100 rocznicę urodzin, poeta ("Elegia o chłopcu polskim", "Pokolenie", "Do matki"), zaliczany do pokolenia Kolumbów, poległy w Powstaniu Warszawskim.

2.Tadeusz RÓŻEWICZ - także w 100 rocznicę urodzin, poeta ("Ocalony"), prozaik, dramaturg.

3.Stanisław LEM - w setną rocznicę urodzin, wybitny pisarz literatury science-fiction, autor m.in."Solaris", "Bajek robotów".

4. Cyprian Kamil NORWID - w 200 rocznicę urodzin, poeta, dramatopisarz, malarz, myśliciel, autor m.in. wierszy "Bema pamięci żałobny rapsod", "Fortepian Chopina".

Ponadto rok 2021 będzie też rokiem uhonorowania kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO oraz Konstytucji 3 MAJA.

Patronaty są okazją do przypomnienia sobie bardzo bogatej twórczości tych wybranych, wybitnych ludzi oraz znaczenia dla naszej historii wyróżnionych wydarzeń.

EK (Biblioteka)

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP