Podsumowanie
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

12 czerwca tego roku był szczególny dla ZS nr 55 im. Generała Stanisława Maczka. W ten piękny, słoneczny dzień nasza szkoła obchodziła 20-lecie istnienia i 15-lecie nadania imienia szkole. Przygotowania do święta trwały od miesięcy, a tydzień przed nie mówiono już o niczym innym. Dzień ten był dla uczniów oraz pracowników  ważny i długo wyczekiwany- w rezultacie nasza szkoła zakwitła czerwonymi maczkami, widocznymi na każdym kroku. Uroczystość otwarto częścią oficjalną, która odbyła się w głównym holu naszej szkoły, gdzie zajęli miejsca goście, nauczyciele  i uczniowie. Jako pierwsza przemawiała Pani Anna Pawłowska- dyrektor ZS nr 55 im. Generała Stanisława Maczka. Podziękowała za przybycie m.in. członkom Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, byłym dyrektorom naszej szkoły oraz burmistrzowi Bielan. Jak się okazuje, te 20 lat było pełne pracy nad ulepszaniem ‘’Maczka’’. Każdy dyrektor starał się coś zmodernizować i poprowadzić szkołę naprzód. Pani dyrektor nie kryła wzruszenia i w swojej wypowiedzi podkreśliła, że dużą rolę w rozwoju naszego ‘’Maczka’’ odgrywają uczniowie- chętni do pracy, ambitni, pomocni.

 W naszej szkole wyjątkowe jest to, że od 20 lat kultywujemy tradycje patriotyczne. Docenili to kombatanci, dawniej należący do I Dywizji Pancernej Maczka- z ich inicjatywy Panią Annę Pawłowską i Panią Jolantę Hincz  odznaczono Medalem „Pro Patria”. W tej części uroczystości głos zabrał minister Jan Stanisław Ciechanowski -Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych". Podziękował on w imieniu członków organizacji za wieloletnią współpracę ze szkołą i w kilku słowach wyraził podziw dla naszego Patrona. Następnie przemówienie wygłosił  jeden z żołnierzy Maczka, Prezes Stołecznego Środowiska I Dywizji Pancernej- Pan Janusz Gołuchowski. Odczytał przesłanie do społeczności ‘’MACZKA’’ od kombatantów i życzył nam godnego naśladowania naszego Patrona. Społeczność kombatantów podarowała Pani Annie Pawłowskiej wspaniałą pamiątkę- Złote Skrzydła Husarskie będące symbolem I Dywizji Pancernej. Wiele ciepłych słów  o naszym gimnazjum i liceum można był usłyszeć w przemóweniu burmistrza Dzielnicy Bielany- Pana Tomasza Menciny, który przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Zaznaczył także, że jest ona placówką nowoczesną i jednocześnie kultywującą tradycje.Ważnym gościem była córka jednego z kombatantów, który walczył pod dowództwem Maczka. W jej słowach  była wdzięczność za to, że pamięć o tak wspaniałym człowieku jak Maczek nie umiera, jest wciąż żywa, a Generał nadal jest podziwiany. Świadectwo w postaci  dumy zarówno kombatantów, jak i ich bliskich jest dla nas najlepszym dowodem na to, jak wielkim człowiekiem był Stanisław Maczek.

Były dyrektor, Bogdan Madej,  potwierdził tylko swoim uznaniem pozytywny rozwój Maczka i na pamiątkę wręczył Pani Annie Pawłowskiej zdjęcia szkoły z prywatnych archiwów.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpili uczniowie oraz wyświetlono zabawny  film o historii szkoły. Wykonanie piosenki ‘’Dwudziestolatki’’ nawiązało do okrągłej rocznicy powstania naszego ‘’Maczka’’. Na pikniku ‘’Pod Husarskim Skrzydłem’’ na gości i uczniów czekały poczęstunek i główna atrakcja imprezy- rekonstrukcja bitwy pod Falaise wykonana przez grupę Wolf, która niewątpliwie wzbudziła zachwyt w zgromadzonych. Po skończonej walce można było przyjrzeć się z bliska sprzętowi charakterystycznemu dla okresu II wojny światowej, spróbować dań tradycyjnej kuchni polowej oraz potraw z każdego kraju, w którym walczyla I Dywizja Pancerna. 

To wydarzenie pokazało, że 20 lat istnienia szkoły jest dopiero wspaniałym początkiem dla rozwoju ‘’Maczka’’ i szansą na realizowanie coraz to większych przedsięwzięć.

 

Dominika Gregorz

Zdjęcia autorstwa: Gosi Wieteski

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP