Odyseja Umysłu
Szkoła w nowej odsłonie.
W trakcie modernizacji.
Nasza szkoła_przed remontem.
Wejście główne.
Profesjonalne zajęcia sportowe.
Na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
Szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
Pogłębiamy wiedzę.
Współpraca z uczelniami.
Drzwi do kariery.
Uczymy się języków.
Bez barier.
Piękna okolica.
Dużo zieleni.
Nowoczesna biblioteka i czytelnia.
Bogaty księgozbiór.
Nasz Maczek.
Maczkowy mural.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KREATYWNOŚCI ODYSEJA UMYSŁU

Marzymy – Myślimy- Tworzymy

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
To konkurs twórczego rozwiązywania problemów. 

Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów. Odyseusze uczą się marzyć odważnie i w oparciu o cele, myśleć samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiane przed nimi wyzwania, wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.
Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.
Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Europejskich i Światowych w Stanach Zjednoczonych.

 

Galeria 2017

Galeria 2016

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP