Liceum

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący - Katarzyna Aleksandrowicz

Wiceprzewodniczący - Marta Niewiadomska

Sekretarz - Marta Margis-Kucharska

Skarbnik - Piotr Nagawski

Zastępca skarbnika - Marzena Lisiecka - Pożoga

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka

Wpłat można dokonywać na konto lub w sekretariacie szkoły:

Nr konta Rady Rodziców Liceum:

58 1020 1026 0000 1502 0017 6958

Proszę przy wpłatach bankowych wpisywać imię i nazwisko dziecka i klasę.

 

 Szanowni Państwo Rodzice prosi się o wpłacanie  zadeklarowanych we wrześniu

kwot na Radę Rodziców  w celu ustalenia budżetu na rok szkolny 2018/2019.

Wpłaty można dokonać na konto lub w sekretariacie szkoły.

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP