Liceum
Nasza szkoła
wejście główne
Profesjonalne zajęcia sportowe.
na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
pogłębiamy wiedzę.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący - Katarzyna Aleksandrowicz

Wiceprzewodniczący - Marta Niewiadomska

Sekretarz - Marta Margis-Kucharska

Skarbnik - Piotr Nagawski

Zastępca skarbnika - Marzena Lisiecka - Pożoga

Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka

Wpłat można dokonywać na konto lub w sekretariacie szkoły:

Nr konta Rady Rodziców Liceum:

58 1020 1026 0000 1502 0017 6958

Proszę przy wpłatach bankowych wpisywać imię i nazwisko dziecka i klasę.

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP