Oddziałów gimnazjalnych

Wpłaty na Radę Rodziców oddziałów gimnazjalnych: 

Rada Rodziców oddziałów gimnazjalnych informuje, iż składki na Fundusz Rady Rodziców w zadeklarowanej na początku roku szkolnego wysokości można wpłacać: w sekretariacie szkoły w godz. 8-16 lub na konto bankowe – w związku ze zmianami wynikającymi z nowych przepisów oświatowych wpłaty na  oddziały gimnazjalne będzie można dokonywać na nowy numer konta: 

16 1020 1026 0000 1102 0306 3757

UWAGA!! 

Poprzedni rachunek jest nieaktualny!

Wszystkim, którzy wspierają działalność Rady serdecznie dziękujemy!

Wnioski o dofinansowanie projektów i inicjatyw uczniów i nauczycieli, pomoc dydaktyczną, a także wnioski o pomoc finansowo-materialną uczniów w trudnej sytuacji finansowej prosimy składać pisemnie do Rady Rodziców za pośrednictwem sekretariatu Gimnazjum lub bezpośrednio do Przewodniczącego Prezydium RR lub jego Zastępcy poprzez dziennik Librus.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców
Protokół nr 1/2015/2016 z posiedzenia Rady Rodziców  

 

Szanowni Państwo Rodzice prosi się o wpłacanie  zadeklarowanych we wrześniu

kwot na Radę Rodziców  w celu ustalenia budżetu na rok szkolny 2018/2019.

Wpłaty można dokonać na konto lub w sekretariacie szkoły.

16 1020 1026 0000 1102 0306 3757

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP