Nauczyciele

Matura 2019 rozpocznie się po długim weekendzie majowym. Abiturienci swoje zmagania egzaminacyjne rozpocznąją 6 maja - od języka polskiego, następnie czeka ich egzamin z matematyki - podstawa 7 maja, rozszerzenie 9 maja. Od 9 do 22 maja potrwają również egzaminy ustne z języków: polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych. Od 6 do 25 maja maturzyści zmagać się również będą z ustnymi egzaminami z nowożytnych języków obcych.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia :)

Harmonogram matur i czas ich trwania poniżej.

    Egzaminy maturalne trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu. Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej (dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015-2019 oraz absolwentów techników z lat 2016-2019).


*Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. ** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP