Dokumenty

Najważniejsze dokumenty szkolne do pobrania w formacie PDF.

Statut XCIV LO
Program wychowawczo-profilaktyczny
Program doradztwa zawodowego  
Ocena zachowania
Kontrakt
Kalendarz roku szkolnego
   

Program Edukacji Kulturalnej

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Informacje dotyczące ubezpieczenia

www.ubezpieczeniwszkole.pl 

   

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP