Dokumenty
Nasza szkoła
wejście główne
Profesjonalne zajęcia sportowe.
na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
pogłębiamy wiedzę.

Najważniejsze dokumenty szkolene do pobrania w formacie PDF.

Statut Zespołu Szkół nr 55
Program wychowawczo-profilaktyczny
Program doradztwa zawodowego  
Ocena zachowania
Kontrakt
Kalendarz roku szkolnego

Program Edukacji Kulturalnej

Ubezpieczenie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP