Szkoła

 

Głównym założeniem projektu 

Podróżnicy-Odkrywcy-Twórcy  jest korelacja międzyprzedmiotowa, mająca na celu efektywne podniesienie jakości kształcenia kulturowego, a także zmotywowanie uczniów do samodzielnego działania w zakresie odbioru i tworzenia wartości kulturowych oraz krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości. Działania projektowe skierowane są bezpośrednio do wszystkich uczniów XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka i mają na celu  uaktywnienie młodzieży, a także kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, krytycznej analizy i interpretacji tekstów kultury oraz  poszerzenie wiedzy z zakresu historii, architektury i  teatru. Działania projektowe oparte zostały na modułach, każdy moduł realizowany jest na  wyjeździe naukowym, podczas, którego uczestnicy poszerzają wiedzę z historii, architektury, malarstwa, teatru i literatury, a także, co najważniejsze, „wcielają się w role przewodników” czyli prezentują samodzielnie przygotowane informacje dotyczące poleconych przez prowadzących, bądź wybranych przez siebie obiektów. Każde działanie modułowe zostaje udokumentowane przez prowadzących i  uczestników. Relacje i informacje dotyczące działań projektowych są umieszczane na bieżąco na stornie FB Podróżnicy-Odkrywcy-Twórcy. Założeniem projektu jest, aby listy miejsc i obiektów wartych omówienia i obejrzenia ulegały zmianom  sugerowanym przez uczestników. Wyjazdy naukowe do Krakowa obejmowały, oprócz eksploracji obiektów, także wizyty w instytucjach kultury.

Podczas wyjazdów  odwiedziliśmy i pracowaliśmy w takich obiektach jak: 

  • Wawel,
  • krakowskie katedry i bazyliki,
  • Muzeum Narodowe, 
  • Muzeum Micet,
  • Muzeum Archeologiczne, 
  • Muzeum Auschwitz,
  • Muzeum Manggha

 Obejrzeliśmy pięć spektakli w teatrach: Juliusza Słowackiego i Starym

W pierwszym semestrze odbyło się sześć wyjazdów naukowych, w których wzięło udział ponad stu uczniów XCIV LO. Co ważne, program, temat i harmonogram każdego  wyjazdu  był dostosowywany do profilu,  indywidualnych możliwości i potrzeb grup biorących w nim udział. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Dyrekcji i Wychowawcom, którzy aktywnie brali w nim udział. Zapraszamy do udziału w działaniach projektowych w drugim semestrze. 

K. Szczudlińska, I. Suliga

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP