Szkoła
Nasza szkoła
wejście główne
Profesjonalne zajęcia sportowe.
na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
pogłębiamy wiedzę.

W środę 9 listopada 2017 r. cztery klasy pierwsze LO uczestniczyły w sześciogodzinnych warsztatach organizowanych w ramach projektu „Nastolatek w samorządzie”. Projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ma na celu rozwijanie i wspieranie postaw obywatelskich wśród uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy warsztatów samorządowych dowiedzieli się jak mogą współdecydować i aktywnie działać na terenie swojej szkoły, dzielnicy i miasta. Młodzi i pełni zapału animatorzy z pokazali młodzieży jak diagnozować swoje najbliższe otoczenie – dostrzegać jego mocne i słabsze strony, odkrywać jego potencjały, planować i dokonywać zmian „na lepsze”. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak szukać i nawiązywać współpracę z innymi podmiotami lokalnego życia społecznego - samorządem, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami, poznali także strukturę organizacyjną m.st. Warszawy oraz narzędzia, dzięki którym (młodzi) obywatele mogą włączać się w procesy decyzyjne na jego terenie.

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP