Szkoła
Nasza szkoła
wejście główne
Profesjonalne zajęcia sportowe.
na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
pogłębiamy wiedzę.

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego - kuchni z zapleczem i organizację punktu zbiorowego żywienia oraz bufetu w Zespole Szkół nr 55 im. gen Stanisława Maczka, 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 35

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni z zapleczem i organizację punktu zbiorowego żywienia oraz bufetu na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31sierpnia 2018 r. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok z oferentem na warunkach zawartych w ofercie za zgodą obu stron. Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 35.  

Zobacz wszystkie dokumenty

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP