Szkoła
Nasza szkoła
wejście główne
Profesjonalne zajęcia sportowe.
na profesjonalnym obiekcie.
Rowerem do szkoły.
szybko i bezpiecznie.
Lubimy się uczyć.
pogłębiamy wiedzę.

W ramach szkolnego programu doradztwa zawodowego i jednocześnie zdobywania umiejętności poszanowania i tolerancji dla odmienności kultur i zachowań klasy 2a i 2d gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z panią Aleksandrą Ośko, trenerką międzykulturową i członkinią zarządu Fundacji “Świat na Wyciągnięciu Ręki”. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak można połączyć swoje zamiłowanie do zamiłowanie do podróży i poznawania nowych kultur  z konkretną pracą, która jednocześnie jest pasją. Pani Aleksandra opowiedziała o pracy trenera i o założonej przez siebie fundacji. Uczniowie poznali też jeden z projektów realizowany przez Fundację : Brave Kids.

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki powstała w 2009 roku.

Każdy z jej twórców wnosi do organizacji inne pomysły na działania, ale ich wspólnym mianownikiem jest międzykulturowość. Fundacja działa przede wszystkim w obszarze edukacji międzykulturowej i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. Realizuje działania skierowane do cudzoziemców i do Polaków oraz mniejszości narodowych. Wiele z działań kieruje do dzieci i młodzieży ponieważ wierzy, że tego rodzaju działania należy podejmować od najmłodszych lat. Fundacja pracuje również z dorosłymi - nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Fundacje dynamicznie się rozwija i swoimi działaniami obejmuje coraz liczniejsze grupy odbiorców. Aktualnie planuje i realizuje działania z zakresu zarządzania wielokulturową szkołą (wielowymiarowe wsparcie dla szkół, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracji), rozwoju zawodowego i osobistego dla osób z doświadczeniem migracji, edukacji międzykulturowej oraz projektów współpracy międzynarodowej.

W ramach działań Fundacji realizowane są rozmaite działania z zakresu edukacji międzykulturowej, wspierania integracji cudzoziemców i rozwoju osobistego. Fundacja zrealizowała lub była partnerem w kilku projektach wspierających integrację uczniów i uczennic z Państw Trzecich w polskiej szkole oraz wspiera całe środowisko wielokulturowych szkół na terenie gminy Lesznowola.

W ramach projektu Mini-rozmówki po polsku stworzyła z uczniami grę karcianą wykorzystywaną do nauki języka polskiego. W ramach Pracowni językowo  kulturowej przeprowadziła cykl warsztatów dla uczniów i uczennic z Chin i Wietnamu, stworzyła publikację wspierającą naukę języka polskiego oraz wyposażyła szkolną bibliotekę w książki i słowniki. W ramach projektów: “Poznajmy się  Lesznowola gminą wielu kultur” oraz “Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola” fundacja prowadzi warsztaty międzykulturowe dla wszystkich uczniów, szkolenia dla nauczycieli, napisała poradnik szkolny i zatrudniła asystentów kulturowych.

 

Od 4 lat fundacja realizuje Klub Małego Podróżnika (cykl warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym, w czasie których dzieci poznają kultury wybranych państw świata).

Działaniami fundacja obejmuje również Polonię i osoby, które powróciły do Polski.

Od 2013 roku realizuje w Warszawie międzynarodowy projekt Brave Kids (spotkanie artystycznych grup dziecięcych ze świata, dzieci pochodzące ze środowisk defaworyzowanych).

            Projekt Brave Kids powstał w 2009 roku jako część wrocławskiego Brave Festival - Przeciw Wypędzeniom z Kultury.

Misją projektu jest umożliwienie spotkania dzieciom z całego świata, aby w atmosferze przyjaźni i szacunku mogły wymieniać się umiejętnościami i doświadczeniami.

W projekcie biorą udział artystyczne grupy dzieci z kilku kontynentów. Większość dzieci biorących udział w projekcie pochodzi ze środowisk ubogich, są osierocone lub pozbawione spokojnego domu, jednak poprzez sztukę mogą pozytywnie odmienić swoje życie. Podczas Brave Kids dzieci wspólnie tworzyły, uczyły się od siebie, wymieniały doświadczeniami w atmosferze przyjaźni, szacunku wobec innych kultur i różnorodności.

Efektem wspólnych warsztatów artystycznych są barwne spektakle mieniące się różnorodnością kultur i tradycji reprezentowanych przez wszystkich uczestników. To również świadectwo, że niezależnie od komplikacji świata dorosłych dzieci o różnym statusie społecznym i materialnym mogą wspólnie działać. Dla widzów to niezapomniane wrażenia artystyczne. W każdym z miast partnerskich, przez dwa letnie tygodnie uczestnicy pracują na wspólnych warsztatach metodą „Dzieci uczą dzieci”, dzielą się i wymieniają tym co mają najcenniejszego  talentem, otwartością, uśmiechem. Następnie wszyscy spotkali się w Obornikach Śląskich, aby przygotować wspólny spektakl, który we wrocławskiej Hali Stulecia obejrzało 1600 osób.

Bardzo ważnym aspektem Brave Kids jest włączanie w projekt lokalnej społeczności. Dzieci przyjeżdżające z zagranicy są goszczone przez lokalne rodziny, które nie tylko oferują im miejsce do spania i wyżywienie ale dzielą z nimi swój czas i oddają serce. Wszyscy otrzymują piękną lekcję otwartości i wrażliwości. Projekt nie odbyłby się bez aktywnego udziału wolontariuszy, którzy wspierają uczestników w codziennych zajęciach i w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

W 2016 roku w projekcie uczestniczyło 144 dzieci z 5 kontynentów. Projekt odbył się równocześnie 2 Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Tbilisi i Koszycach.

 

Marzena Ocias, wychowawca klasy 2a

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP